We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

ZUGZWANG

by willis drummond

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €7 EUR  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  digisleeve
  Includes 24 pages Booklet w/ full Art & Lyrics EUS/FR/ES/EN

  Artwork & design by Ramon M. Zabalegi

  Includes unlimited streaming of ZUGZWANG via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 7 days

    €5 EUR or more 

   

 • ZUGZWANG LP Red Vynil edition
  Record/Vinyl + Digital Album

  willis drummond ZUGZWANG LP Red Vynil edition. 33rpm

  Artwork & design by Ramon M. Zabalegi

  Includes unlimited streaming of ZUGZWANG via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
Oraintxe bertan Oraintxe bertan, koropiloa askatu behar nuke jarri aulkian, haria tiratu emeki... nere buruan, armiarmari sarerik ez utzi… Badakit baina… nahiago dut berriz ihes egin, jo, jauzi, mugi, oihukatu, lehertu, soinuan murgildu... pausa bat baizik ez dut behar pausa inkonzienteetan zehar zientzia erabili, kimika, nuklear kausitzeko naizen animalia… kausitzeko naizen animalia… kausitzeko naizen animalia… kausitzeko naizen animalia… __________________________________________ HERE, RIGHT NOW Here, right now, I'm staring at the knot I sit down but can't pull the thread I weave a web for the spider in my head Once again, I'm running away Play, jump, move, shout, make noise I need a break, Get rid of myself Use science, chemical, nuclear To be an animal instead
2.
Sari Soziala 03:27
Sari soziala Fite fite, denek jakin behar dute egia ala gezurra, elika itzazu etengabe… egia ote ? Zinez , ez da grabe... lohi-itsasoraino hariari behera joanen zaio Begilizun ala dizipulu, jainkoa izan nahi jainko trukagarrien garaian Hezurra gezurra du sareen « corpus »-ak. Komunitaterik ez da Elkarren ardurarik gabe…. Eta hor zaude eta ni ere elkarren ondoan elkarren faltan. __________________________________________ SOCIAL REWARD Quick ! Quick ! They must know everything Real or fake Feed them constantly Real? Seriously, it doesn't matter It's going down the line Towards an ocean of mud Voyeur or follower Playing God In times of replaceable gods The backbone of social networks is a lie Community doesn't build Without responsability And you are here And so am I Close to each other Missing each other
3.
Lehentasuna 03:45
Lehentasuna Garaitza arkua, Fouquet’s sakratua, Pariseko Notre-Dame eta sinboloak, munduak bereizten dituzten aitzindegiak, hauek bai garrantzitsuak… zulo bat egin zeroa betetzeko zeroa hustu zuloa betetzeko zuloa sakondu bankuak salbatzeko Eta dena hasi berriro… hitzak & ekintzak & kasik malkoak… haien mundu kondenatua salbatzeko... Ezin konpondua eta konpon daitekeena, zeini atentzioa ? Eta zeini mespretxua ? Ezin konpondua eta konpon daitekena, zeini lehentasuna ? nori lehentasuna ? Erleak, txoriak, milioi bat espezie, itsasoa malko hutsa bilaka daiteke, Milaka hizkuntza hiltzear lirateke... nola itzuliko « dibertsitate » ? Antoine eta besteen eskuak eta begiak, suizidatu diren langile hertsatuak, mediterraneoan urperatuak, errekuperatu ezinak… behin desagertua betiko galdua… itzaltzen den oro ez da berriz piztuko. Ezin konpondua eta konpon daiteekena, zeini atentzioa ? Eta zeini mespretxua ? Ezin konpondua eta konpon daitekeena, zeini lehentasuna ? nori lehentasuna ? THE PRIORITY The Arch Of Triumph, the holy Fouquet's, Notre-Dame De Paris and other symbols, Displays segregating worlds Seem to matter Make a hole to fill the bucket, Empty the bucket to refill the hole, Deepen the hole to save banks, And start all over again Words and actions and quasi tears To save their doomed world The broken and the repairable, who gets attention ? Who gets contempt ? The broken and the repairable, what priority ? Whose benefit ? Bees, birds, a million species, The ocean turning in a single tear, A million languages about to disappear, How will we translate Diversity? The hands and eyes of Antoine and others, Oppressed employees commiting suicide, Men drowing in the mediterranean sea, Irrecoverable... What disappears once is lost forever, What turns off won't turn back on. The broken and the repairable, who gets attention ? Who gets contempt ? The broken and the repairable, what priority ? Whose benefit ?
4.
Lurrunaren atzean Gau beltza, beltz-beltza da… inoiz baino ilunagoa… Begiak itzulika, alferrik borrokatzen dira… dena desagertu da… bai forma, bai distanzia... edukitzailea eta edukia… eguzkiarekin hil dira… Miserian egoten naiz beha Markosen hitzei zintzilika, gauaren ilunena egunsentia aintzin omen da… ei ei ei… lehen argi urratzea ei ei ei…lurrunaren atzean... ei ei ei…leinuru urrun hura… ei ei ei…bai ala bai hurbilduko da ei ei ei…gure eskuak galdu ziren… ei ei ei…gure begiez fidatu baikinen… ei ei ei…baina iluntasunean ere… ei ei ei…bata bestearekin ginen... _________________________________________ BEHIND THE FOG This night is dark, pitch black, darker than ever. My eyes are scrolling around continuously, fighting in vain. Everything disappeared, Shape as much as depth, Container as much as content, Everything died with the sun I wait in pain, Suspended at Marcos' words, They say the darkest time of the night Is just before dawn Hey hey hey the dawn Hey hey hey behind the fog Hey hey hey this distant glow Hey hey hey will only get closer Hey hey hey our hands lost touch Hey hey hey from only trusting our eyes Hey hey hey but even in the dark Hey hey hey we were always together
5.
Bigarren aukera Zerbait galdu dut ene sakonean… Deus ez da hautsi, bakarrik galdu… Tripa bere lekuan baldin badut ere zergatik egiten dit horren beste min ? Atera naiz erretzera… ilargia agertzen ari zen, Zigarroa amaitzeko denboran jadanik, dirdiratzen eta ibarra argitzen zuen… Gauak ez duenean deus kontatzen badakit zergaitik txakurrak zaunka ari diren. Gizaki erotua ez da ohartzen ilargia harentzat zeruratzen dela… Tabula Rasa, dena berriz hasi nahi… Itzulidazu ene bigarren aukera… Oraindik ulertzen ez nuenean damurik gabe ebatsi zenidana… Mundua joan behar da ospitalera… baina hori ez da gertatuko… Gizaki izatea senak bortxatzea da, eta dena, dena, dena pagatzen da… Negua instalatzen da. Zauriak sakontzen ditu. Itzulidazu ene bigarren aukera… Enegua instalatzen da. Zauriak sakontzen ditu. Itzulidazu ene bigarren aukera… Zerbait galdu dut ene sakonean… galerna ondoko bareak itzuliko ote dit ? _________________________________________________ SECOND CHANCE I lost something deep inside, Nothing is broken, just lost... Since it's sitting in its right place, Why is my stomach feeling so wrong ? I went out for a cigarette, the moon was ascending, Before I could smoke up, it illuminated the whole valley I know why dogs bark When the night is silent, Humans, gone mad, don't realize That the moon is rising for them Tabula rasa, start all over again, give me back my second chance, That chance you stole from me when I couldn't understand. The world has to check into a hospital, but that won't happen. Being human, is defying your instincts, and everything, everything, everything has a price. Winter sets in. Deepens the wounds. Give me back my second chance. Boredom sets in. Deepens the wounds. Give me back my second chance. Something got lost deep inside. Will quietness after the storm find it back ?
6.
Beraz hori zen asmoa ? Hau da gure bakea ? Postala bilakatzea? Lurralde sexia ? Eta adaptazioa omen da gakoa, Etxe batean bizitzeko, aski da azpi-alokatzea... berriz ere hor da… berriz agertzen da… Jokoaren bukaera… zaldi eroa nagusi gure gizonari. Miseria eta zaborrak ? Deslokalisatuak… ta « bertako produktuak » Txinan ekoiztuak berriz ere hor da… berriz agertzen da… Jokoaren bukaera… zaldi eroa nagusi gure gizonari. Ez, ez dugu gure arima saldu… beste kontzeptu bat da « sugar herri » _______________________________________________ SUGAR BABY, SUGAR DADDY, SUGAR LAND Is this our intention ? Is this our peace ? Becoming a postcard ? A sexy piece of land ? They say adaptation is key, To afford a home, just sublet it. It's here again, It's near, The end of the game, A mad horse took over his rider. Misery and waste? Delocalised And local products? Made in China It's here again, It's near, The end of the game, A mad horse took over his rider. No, we did not sell our soul, "Sugar Land", is something else entirely.
7.
Zugzwang 03:45
Zugzwang jokatzen badugu… galtzen dugu… eta jokatu gabe ere jokatzen dugu… zugzwang... aspertu gira… jokaldi txarrera gaituzte kondenatu. eta aldaketa proposatu denean… eta aldaketa martxan jarri denean… instanziek gaituzte deskalifikatu. lazoak Katalunian, ala jakak Frantzian kolore oso bat nahi dute gakotu… ez dugu gehiago nahi jokatu haien jokoan. ez dugu gehiago nahi Hauteslerik gabeko hautetsiek erraz esplikatzen dute den dena alda daiteke baina jokotik ateratu gabe… dena alda daiteke baina deus aldatu gabe eta gure beldurrak baliatzen dituzte zinezko kanbiamendu bakarrak aitzinetik ezin erranezkoak diren ondorioak baitakartza ez dugu gehiago nahi…. jolastu haien jokoan… ez dugu gehiago nahi… ZUGZWANG If we play, we lose. Even if we don't play, we're playing. Zugzwang, we are worn out Forced into a bad move And when change is offered, When change is initiated, You, authorities, disqualify us Ribbons in Catalunya, Jackets in France, You try to shut an entire color We don't want To play your game no more We do not Elected without voices You explain to us: Absolutely everything Can be changed As long as we keep playing Everything can change If we keep it all the same You are using our fears Real change Is the kind that comes With unpredictable consequences We don't want To play your game no more We do not
8.
liburu santuak, konstituzioak, biologia liburuak, legeak, kontratuak, gure arauak finkatu dituzten idatziak... himnoak, operak, kantak, historia... moldatu gaituzten ipuinak, gizonezkoek imposatuak izan dira, orri berri bat hasteko tenorea da. Behin baziren, printzesa libreak… baziren ! kontaidazu ! Behin baziren... koroaz libratuak baitziren. dena idaztekoa da… eta zenbat bihotz dira ito Beren armaduraren preso ? Behin baziren, printzesa libreak… baziren ! kontaidazu ! Behin baziren... koroaz libratuak baitziren. dena idaztekoa da… dena idaztekoa da… ____________________________________________ ONCE UPON A TIME Holy scriptures, constitutions, biology books, Laws, contracts, the texts that shaped our norms Hymns, operas, chants, history, The tales that informed us All of these were written by men, It's time to start a new page Once upon a time were free princesses (Tell me) They freed themselves of their crowns Everything needs to be written How many hearts suffocated, Captives of their own armor ? Once upon a time were free princesses (Tell me) They freed themselves of their crowns Everything needs to be written Everything still needs to be written
9.
Izaki askeegiak izaki askeegiak, askatasunean galduak, eta albokoak ? Ahaztuak... kolektiboa modaz pasatu da. haize freskoak zoratuak, « gauzen ordenak » itsutuak, eta beldurrak bazkatuak… logika bakarra inposatu da. kulturak eta estrukturak, erliebeak eta zedarriak, legeak eta harremanak, horiez guztiez libratu gira ta orain... sinestarazi nahi digute, soilik daudela bi bide. Aintzinamendu hau ala erreakzionarioak… baina askatasuna ez da grabitate eskasia. Gure balore eta kateak asmatzea eta hautatzea da… katea nazazu, katea nazazu, katea nazazu, katea nazazu… TOO MUCH FREEDOM Beings with too much freedom, lost, What about those nearby ? Forgotten. "Collective" is out of fashion. Intoxicated by fresh air, blinded by the order of things And nourished by fear, a single mindset prevails Cultures and structures, landforms and landmarks, laws and connections, we freed ourselves from it all And now, They want us to believe Our only choice is Their progress or Being reactionaries But freedom is not The absence of gravity Freedom is inventing and choosing our chains Chain me up
10.
Galdera (k) 04:51
mundua munduen batura baizik ez da eta goizero eta gauero milaka asmatzen dira… ez dizut nik erranen arazorik ez denik baina gehienek badute aterabiderik azkenean galdera ez da « nola egin ? » baizik eta « zergatik ez dugu egiten ? » zerk gaitu trabatzen ? Nork gaitu trabatzen ? Zerk gaitu elkartzen ? Nork gaitu zatitzen ? Noren interesa da ? Zein da gure beldurra ? Zu noiz hasten zira ? Eta gu noiz hasten gira ? Laparrez betea da bidexka berria eta akatsez josia bihotzaren mintza hautatzeko tenorean, galdera hau ez dea balio duen bakarra ?: « zer ebazten dugu beldurrak bultzatua, eta zer maitasunak akuilatuta ? » hautua azkenean beti berbera da beldurra ala amodioa beldurra ala amodioa amodioa... amodioa… amodioa… ___________________________________________ THE QUESTION(S) The world is just the sum of the worlds, Each morning and each night, thousands are invented I won't, myself, tell you there aren't issues But most of them have a solution In the end, the question is not « how to ? » But rather « why don't we ? » What holds us back ? Who holds us back ? What unites us and what divides us ? Who benefits ? What do we fear ? You, when will you start ? And us, when will we start ? This new path is covered in brambles And the heart's skin is stitched with mistakes When facing a choice, isn't this the only question ? « What is fueled by fear, and what is motivated by love ? » In the end, the choice is always the same: Fear or love Love

about

Out november 8, 2019 on LIKE LITERALLY (US) and TABULA RASA recs (EU)

credits

released November 8, 2019

Grabazioa & nahasketak: Johannes Buff.
Grabaziorako laguntza: Iñigo Irazoki.
Johannes Buff et Willis Drummond-ek ekoiztua.

license

all rights reserved

tags

about

willis drummond Bayonne, France

contact / help

Contact willis drummond

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like willis drummond, you may also like: